WebHosting.pl - Font fix - 31.12.2k8

Added by Szekta@userstyles, Created: Dec 30, 2008, Updated: Dec 31, 2008
With the style applied

Description:

Zmieniona czcionka na domyślną. Dla tych, co mają wyłączone wygładzanie fontów.

Installs:
Applies to:
webhosting.pl

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.