Wizaz w fioletach - fiołki i jagody

Added by naila@userstyles, Created: Mar 11, 2009, Updated: Mar 12, 2009
With the style applied

Description:

Przypudrowany fiolet w belce rozdzielającej posty, jagodowy kolor belki głównej,
czcionka Verdana - prosta i okrągła - forum bardziej przejrzyste i tekst bardziej zwięzły.

Installs:
Applies to:
wizaz.pl

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.