Forum-800x600

Added by nessie-jp@userstyles, Created: Aug 22, 2007, Updated: Aug 23, 2007
With the style applied

Description:

Poprawka do stylu 'zielony' dla forum.gazeta.pl: większa czcionka, łagodniejsze kolory, pasek nawigacyjny w jednej kolumnie

Installs:
Applies to:
forum.gazeta.pl

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.