PETNOGA.SE - Ersätt färg-indikerade ord

Added by Thomas Jedenfelt@userstyles, Created: Jan 05, 2011, Updated: Jan 07, 2011
No screenshot

Description:

Författare: Thomas Jedenfelt, 2011-01-06
Uppdaterad: 2011-01-07
Thomas Jedenfelt@userstyles">Thomas Jedenfelt@userstyles

Stilmallsnamn:
"PETNOGA.SE - Ersätt färg-indikerade ord"

W3C-giltig CSS.

Beskrivning:
Ersätter färgade indikeringar för ord (röd, orange, grå) med fet stil eller understruken text.
(Underlättar för personer med nedsatt syn eller färgseende.)

Installs:
Applies to:
petnoga.se

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.