PETNOGA.SE - Ersätt färg-indikerade ord

Added by Thomas Jedenfelt@userstyles, Created: Jan 05, 2011, Updated: Jan 07, 2011
No screenshot

Description:

Författare: Thomas Jedenfelt, 2011-01-06
Uppdaterad: 2011-01-07
Thomas Jedenfelt@userstyles">Thomas Jedenfelt@userstyles

Stilmallsnamn:
"PETNOGA.SE - Ersätt färg-indikerade ord"

W3C-giltig CSS.

Beskrivning:
Ersätter färgade indikeringar för ord (röd, orange, grå) med fet stil eller understruken text.
(Underlättar för personer med nedsatt syn eller färgseende.)

You should to add comment and rate the style.

Discussions

+ Create discussion

Installs:
Applies to:
petnoga.se

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.