MIFA skrytý výsledek od Carboneho v2.0.0

Added by Carbone@userstyles, Created: Sep 16, 2008, Updated: Sep 25, 2008
No screenshot

Description:

v1.0.0
feature - skryté tabulky ligy a tabulky s výsledky v centrále
feature - info o zápase obsahuje pouze textový záznam utkání
feature - skóre je zastíněno - při otevření okna by se zobrazil výsledek; po zmáčknutí "play" se dá skóre bezpečně "označit" pro průběžný výsledek
feature - pozměněné fonty v záznamu utkání

v1.0.1
fix - vyhledávání stylu pomocí Stylish na celých MIFA stránkách

v1.1.0
feature - zmenšené a přemístěné tlačítko "PLAY"
feature - posunutá a upravená časomíra

poznámka - je třeba označit skóre spolu s časomírou (po zmáčknutí "PLAY") pro nerušené sledování průběhu skóre (časomíra se následně sama odznačí)

v1.2.0
feature - návrat tabulky s výsledky v centrále, skryty pouze stavy jednotlivých utkání
feature - upravené barevné rozlišení vítězných týmů v tabulce s výsledky + zarovnání
feature - skryta pošta v centrále
fix - opravený roztažený ukazatel

Installs:
Applies to:
mifa.cz, http://www.mifa.cz/centrala/, http://mifa.cz/centrala/, http://www.mifa.cz/centrala... More »

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.