Vozforums Light Theme - Dark Cyan

Added by Salaren@userstyles, Created: Jan 05, 2015, Updated: Feb 01, 2015
With the style applied

Description:

No info, just install and hope to enjoy :)
Thanks Kamikize and theheroofvn for tutorials to make this theme.

More info
Ver 1.0
- Khởi tạo theme.

Ver 1.1
- Xóa code thừa
- Update lại code mở rộng phần lastest post
- Fix vài lỗi nhỏ

Ver 1.2
- Tạm thời xóa bớt code CSS phần VozLove để tránh xung đột, chỉ để lại nút button cho hợp tông.

Ver 1.3
- Xóa bớt code thừa
- Chỉnh lại CSS cho hợp với VozLove bản 6.1.2

Ver 1.4
- Xóa code thừa
- Sửa CSS cho phù hợp với VozLove bản 6.3.2
- Chuyển code BBCode icons sang bộ cài riêng (vì quá dung lượng US cho phép). Link cài đặt: http://freestyler.ws/style/108423/vozforums-bbcode-black-hexagon-icon
- Sửa linh tinh (icon go to new post, đổi chiều rộng thanh màu đen nằm dưới icon color của BBCode, đổi màu mặc định của nó sang màu Teal,...)

You should to add comment and rate the style.

Discussions

+ Create discussion

Installs:
Applies to:
vozforums.com... More »

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.