DeviantART Browser Upgrade Cure

Added by skorki@userstyles, Created: Sep 30, 2014, Updated: Sep 30, 2014
  • With the style applied
  • With the style applied (Generated screenshot)
  • Without the style applied (Generated screenshot)

Description:

Hide unwanted message "Please upgrade your Browser to access deviantART" in older web browsers.

More info
Instalation in Opera without Stylish: Copy
#update-browser-banner {
display: none ! important;
}
and paste to notepad and Save as deviantartfix.css. Open deviantart.com in Opera Browser. Click right mouse button on blank space in site. Then click in Edit Site preferences... Then click Display tab>> and in My style sheet choice your file deviantartfix.css And click OK and refresh. Do the same in fantom.deviantart.com. First in In General tab in Site delete nickname for example: fantom. (with a dot). Then click Display tab>> and in My style sheet choice your file deviantartfix.css And click OK and refresh. And from that moment all subapages works fine.

Instalacja w Operze bez rozszerzenia Stylish. Skopiuj
#update-browser-banner {
display: none ! important;
}

do notatnika i zapisz jako deviantartfix.css Otwórz Operę. Wejdź na deviantart.com. Kliknij prawym myszy na srtonie i z menu wybierz Preferencje dla witryny. Następnie w zakładce Wyświetlanie w polu Mój arkusz stylów wybierz ścieżkę do wcześniej zapisanego pliku. Aby styl zadziałał na podstronach, wejdz na stronę użytkownika. Kliknij prawym myszy na srtonie i z menu wybierz Preferencje dla witryny. W zakładce Ogólne w polu strona skasuj nazwę uzytkownika np. fantom. (razem z kropką). Następnie w zakładce Wyświetlanie w polu Mój arkusz stylów wybierz ścieżkę do wcześniej zapisanego pliku. Odśwież stronę.

Installs:
Applies to:
deviantart.com, www.deviantart.com

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.