iPKONET (dawny serwis Nordea Netbank)

Added by fringoo@userstyles, Created: Nov 10, 2014, Updated: Nov 10, 2014
With the style applied

Description:

Drobne ulepszenia wyglądu iPKONET. Usunięcie reklam, wytłuszczenie danych finansowych, usunięcie ozdobnych zaokrągleń z przycisków. Projekt dostępny na githubie: https://github.com/fringoo/userstyles-ipkonet-improved

More info
Wersja 1 - 11.11.2014
* Usunięcie reklam wyświetlanych z prawej strony serwisu, zwiększenie obszaru na wyświetlane dane o rachunkach
* Dodanie poziomych linii oddzielających pozycje menu
* Wyłączenie zaokrągleń przycisków
* Wyrównanie pól wyboru (select)
* pogrubienie fontu, którym wyświetlane są dane (by odróżniały się od opisów pól)

Cdn. (w ramach wolnego czasu)

Installs:
Applies to:
ipkonet.pl

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.