Spoilery na wykopie

Added by wodzu@userstyles, Created: Dec 16, 2014, Updated: Dec 16, 2014
With the style applied

Description:

Włącza na stałe wyświetlanie spoilerów, żeby nie trzeba było w nie klikać. Zostawia, ale pomniejszony, napis „pokaż spoiler”, więc widać, co to było.

Installs:
Applies to:
wykop.pl
License:
CC0 1.0 Universal.
wodzu@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to Spoilery na wykopie, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.