pl.python.org/planeta

Added by Bartłomiej "furas" Burek@userstyles, Created: Jan 02, 2015, Updated: Apr 27, 2015
With the style applied

Description:

Polish Python Coders Group - Planet

More info
- wyraźniejsze daty wpisów (złoty na niebieskim)
- wyraźniejsze tytuły wpisów (niebieski na złotym)

Modyfikacja 2015.04.27:
- zmiana url-prefix("https...") bo portal przeszedł na połączenie HTTPS.

Installs:
Applies to:
https://pl.python.org/planeta
License:
CC0 1.0 Universal.
Bartłomiej "furas" Burek@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to pl.python.org/planeta, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.