Schoolsoftmatriser förmänskligade matriser

Added by Mikael Bergström@userstyles, Created: Nov 02, 2015, Updated: Apr 27, 2016
With the style applied

Description:

Lägger till tydliga färgblock som tydliggör vad man klickat i i Schoolsofts matriser.

NYTT: Påminnelsetext om vad "publiceringsdatum" egentligen betyder.

More info
OBS - fungerar i Chrome, men andra webbläsare kan ha problem. Firefox t.ex. tillåter inte :after och :before-pseudoelement kopplade till radioknappar, vilket gör att inget fungerar. YMMV.

You should to add comment and rate the style.

Discussions

+ Create discussion

Installs:
Applies to:
schoolsoft.se

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.