Poczta o2.pl, tlen i prokonto - tryb nocny

Added by MK-PL@userstyles, Created: Feb 01, 2016, Updated: Apr 06, 2016
  • With the style applied
  • Wiadomość odebrana
  • Pisanie nowej wiadomości

Description:

Tryb nocny dla poczty o2.pl, tlen.pl i prokonto.pl
Działa w przeglądarkach Firefox i Chrome.

Wersja 1.3 06-04-2016

UWAGA!!!
DLA NOWEJ WERSJI POCZTY O2.PL ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY NOWY STYL DOSTĘPNY POD ADRESEM:
http://freestyler.ws/style/142489/nowa-poczta-o2-pl-tlen-i-prokonto-tryb-nocny

More info
06-04-2016 Wersja 1.3 - poprawienie czcionki w menu "Więcej", poprawienie tła i innych elementów w domenie prokonto.pl, uporządkowanie CSS
18-02-2016 Wersja 1.2 - zmieniono domyślne, przeźroczyste tło wiadomości odebranych, napisanych w HTML'u na kolor biały (przyciemniony), dzięki temu wiadomości bez zdefiniowanego tła, ale z czarnymi czcionkami są teraz czytelne
09-02-2016 Wersja 1.1 - poprawione wyświetlanie pól tekstowych przy pisaniu wiadomości, wiadomości odebrane napisane w HTML'u i reklamy są odrobinę przyciemnione (z powodu białego tła występującego w większości rzeczy), inne graficzne poprawki, obsługa domeny mail.tlen.pl
01-02-2016 Wersja 1.0

You should to add comment and rate the style.

Discussions

+ Create discussion

Installs:
Applies to:
(https?:\/\/)?([\w]+\.)?(poczta.o2|poczta10.o2|prokonto|mail.tlen)\.pl\/?.*
License:
CC0 1.0 Universal.
MK-PL@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to Poczta o2.pl, tlen i prokonto - tryb nocny, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.