mBank

Added by falkon@userstyles, Created: Jul 01, 2009, Updated: Jul 02, 2009
With the style applied

Description:

Usunięcie podkreśleń linków z pozycji rachunków, kont, funduszy itd.
Zmiana tła serwisu na łagodny brąz.
Usunięcie sekcji "ostatnie poprawne logowanie"

Installs:
Applies to:
mbank.com.pl

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.