KAROLINSKA.SE - Svart text

Added by Thomas Jedenfelt@userstyles, Created: Dec 22, 2010, Updated: Jan 07, 2011
No screenshot

Description:

Författare: Thomas Jedenfelt, 2010-12-20
Uppdaterad: 2011-01-07
Thomas Jedenfelt@userstyles">Thomas Jedenfelt@userstyles

Stilmallsnamn:
"KAROLINSKA.SE - Svart text"

W3C-giltig CSS.

Beskrivning:
Ändrar brödtext från grå till svart.
(Underlättar för personer med nedsatt syn eller färgseende.)

Installs:
Applies to:
karolinska.se

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.