E24.se - Remove header

Added by cycler@userstyles, Created: Jan 25, 2011, Updated: Jan 26, 2011
  • With the style applied
  • With the style applied (Generated screenshot)
  • Without the style applied (Generated screenshot)

Description:

Eftersom ingen av de jag hittade verkar ha irriterat sig på den stora menyn som hänger över halva skärmen på artiklarna fick jag skapa den själv.
(Kan ingen HTML eller CSS så det finns säkert rum för förbättringar)

Installs:
Applies to:
www.e24.se, http://www.e24.se/
License:
CC0 1.0 Universal.
cycler@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to E24.se - Remove header, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.