antyweb.pl

Added by manieKMP@userstyles, Created: May 08, 2013, Updated: Feb 24, 2014
  • With the style applied
  • With the style applied (Generated screenshot)
  • Without the style applied (Generated screenshot)

Description:

Ważniejsze zmiany wprowadzane przez styl:
- na stronie głównej zmienia kolor i rozmiar fontu treści wpisów (zwiększa czytelność i poprawia zauważony błąd z ucinaniem dolnej części liter: g, j, y itp.)
- we wpisach przycina wysokość grafik tytułowych, zmniejsza rozmiar fontu tytułów i cytatów, a treść wpisów jest poszerzona

More info
- 14.02.14 -
- usunięcie maski (rozmycie lewej strony grafik wpisów)
- poprawki związane z dużymi zajawkami graficznymi na głównej i topie forum

Installs:
Applies to:
antyweb.pl
License:
CC0 1.0 Universal.
manieKMP@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to antyweb.pl, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.