De Correspondent - geen commentaar

Added by knurft@userstyles, Created: Dec 25, 2013, Updated: Dec 26, 2013
  • With the style applied (Generated screenshot)
  • Without the style applied (Generated screenshot)

Description:

De Correspondent zonder commentaar bij artikelen. Aanpassing bedoeld voor afgeschermde pagina's van leden.

More info
Versie 1: verwijdert volledig commentaarblok onvoorwaardelijk. Geen effect op vermelding van aantal bijdragen buiten dit blok.

Installs:
Applies to:
decorrespondent.nl

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.