BlogTruyen Smooth Ver.

Added by TanHamster_007@userstyles, Created: Jan 30, 2014, Updated: Feb 01, 2014

Description:

A theme for Vietnamese manga site, BlogTruyen. Only apply for BlogTruyenV2.
This theme has removed ads, banner, but not blocking popup.
You can change background image by edit the theme, change "http://i.imgur.com/9A5daDI.jpg" to your background image link.
Many thanks.
Theme created by TanHamster_007
----------------------------------------------------------------
Đây là theme cho BlogTruyen. Theme chỉ có "tác dụng" với BlogTruyenV2.
Theme đã loại bỏ quảng cáo, banner, nhưng không chặn popup.
Các bác có thể đổi hình nền bằng cách thay "http://i.imgur.com/9A5daDI.jpg" bằng link hình mà các bác muốn.
Cảm ơn các bác đã cài theme.
Theme được tạo bởi TanHamster_007

More info
Update lần 1 (2/2/2014) V1.1 {
-Chỉnh sửa giao diện trang CP.
-Bỏ border ở notification.
}
Lần đầu ra mắt (31/1/2014) V1 {
-Loại bỏ quảng cáo trên trang, không chặn popup.

-Chỉnh lại màu sắc và bo cạnh. Màu sắc bớt lòe loẹt do phối màu "đúng style".

-Trang đọc truyện cũng đã đc loại bỏ quảng cáo, giúp các thím có thể trải nghiệm tầm nhìn "mới".

-Có background khác.

-Avatar được bo cạnh.
}

Installs:
Applies to:
blogtruyen.com

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.