Filmweb 2014

Added by u8700@userstyles, Created: Mar 18, 2014, Updated: Mar 18, 2014

Description:

Dzięki temu dodatkowi, nagłówek będzie mniej "inwazyjny"
Edit. Modyfikacja przycisku aby był bardziej w starym stylu.

Installs:
Applies to:
filmweb.pl
License:
CC0 1.0 Universal.
u8700@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to Filmweb 2014, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.