Our-dream Styl

Added by HardCoreXPL@userstyles, Created: Apr 02, 2014, Updated: Apr 07, 2014
No screenshot

Description:

Our-dream skin by HardCore

More info
Version 0.0.03
Co dodano 0.0.01
-podążający toolbar
-aktywność pod wszystkimi podstronami
-przeniesiono pasek wyszukiwania na podążający toolbar
0.0.02
-zmieniony kolor tła
-powiększone logo
-zmienione menu
-usunięte mniejsze błędy
0.0.03
-nowe tło
-przesunięty znaczek Fejsa
-dodano efekt przeźroczystości do okienek
-nowe tło header'a

Installs:
Applies to:
http://our-dream.pl/

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.