Wykop - poprawa strony głównej

Added by lopezloo@userstyles, Created: Jun 02, 2014, Updated: Jun 02, 2014
  • With the style applied
  • With the style applied (Generated screenshot)
  • Without the style applied (Generated screenshot)

Description:

Zmniejsza miniaturki oraz przestawia je na prawą stronę, zmniejsza czcionkę opisów.

Installs:
Applies to:
wykop.pl

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.