Nowy Wykop bez Mirko

Added by MarcusPlinius@userstyles, Created: Jun 02, 2014, Updated: Jun 20, 2014
  • With the style applied
  • With the style applied (Generated screenshot)
  • Without the style applied (Generated screenshot)

Description:

Styl ogarniający trochę "nowy chaos" na Wykopie i wyrzucający mirko z wykopaliska

Podziękowania dla Morf za pierwszy styl poprawiający część rzeczy
http://www.wykop.pl/ludzie/Morf/

Installs:
Applies to:
www.wykop.pl, http://www.wykop.pl/wykopalisko/, http://www.wykop.pl/link/, http://www.wykop.pl/hity/... More »
License:
CC0 1.0 Universal.
MarcusPlinius@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to Nowy Wykop bez Mirko, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.