PasnikStrims

Added by binprogrammer@userstyles, Created: Jun 21, 2014, Updated: Jun 21, 2014
  • With the style applied
  • With the style applied (Generated screenshot)
  • Without the style applied (Generated screenshot)

Description:

Wersja klimatyczna dla fanów s/Paśnik - starej gwardii strimsa, która nadal o nim pamięta ;)

AKTUALNE
22.06.2014 - poprawiono błędy i ulepszono menu

Wszelkie zastrzeżenia pisać w s/StrimsDodatki

Installs:
Applies to:
strims.pl
License:
CC0 1.0 Universal.
binprogrammer@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to PasnikStrims, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.