Synergia Librus

Added by szocik89@userstyles, Created: Mar 20, 2016, Updated: Mar 20, 2016
With the style applied

Description:

Zmienia kolor podświetlenia tabel po wskazaniu kursorem.
Zmniejsza wysokość wierszy w tabelach (ocen).
Zmienia kilka innych rzeczy.

Installs:
Applies to:
https://synergia.librus.pl

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.