Allegro-klasyczne menu na głównej-20-01-13 nieakt!

Added by szocik89@userstyles, Created: Jan 19, 2013, Updated: Jan 19, 2013
With the style applied

Description:

Uwaga! Nieaktualne dla najnowszej wersji Allegro od marca 03-2013!


1) Zmienia nowe menu na stronie głównej na podobne do starego - dostępne są od razu podkategorie: Komputery, Telefony itd. zamiast wyświetlania ich w osobnym bloku, po zatrzymaniu kursora na kategorii Elektronika itp.

2) Dodaje podświetlenie wskazanej opcji w menu na pomarańczowo (w kolorze Allegro).

More info
Uwaga! Nieaktualne dla najnowszej wersji Allegro od marca 03-2013!

Installs:
Applies to:
allegro.pl

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.