Fotka.pl - USUWANIE REKLAM

Added by mrPROPER@userstyles, Created: May 23, 2008, Updated: May 19, 2013
  • With the style applied
  • With the style applied (Generated screenshot)
  • Without the style applied (Generated screenshot)

Description:

Modyfikacja usuwa wszystkie reklamy portalu FOTKA.PL

Strumień aktywności:
* 24-11-2009 / 00:48
- usunięcie reklamy nad komentarzami
- usunięcie pozycji "Szkoła hakerów" z [tab menu]
- usunięcie reklamy ze strony głównej

* 02-01-2010 / 19:50
- usunięcie reklamy profilowej znajdującej się nad miniaturkami zdjęć

* 15-04-2010 / 02:02
- usunięcie reklam z profilu i strony "moje konto" + poprawka i ponowne usunięcie "wyróżnionych" z profilu.

* 19-05-2013 / 15:50
- aktualizacja kodu


!UWAGA! ze względu na przestarzałość kodu wtyczka czasami może działać niepoprawnie.
Jeżeli masz problemy ze stroną po prostu wyłącz dodatek dwoma kliknięciami.

Installs:
Applies to:
fotka.pl

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.