Fotka.pl - brak komentarzy pod miniaturami 2

Added by mrPROPER@userstyles, Created: Nov 26, 2013, Updated: Nov 27, 2013

Description:

Skrypt usuwa komentarze pod miniaturami na stronie głównej fotka.pl oraz okienko promujące wyróżnienia.

Installs:
Applies to:
http://www.fotka.pl/

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.