This style was deleted by its author, manieKMP@userstyles

dobreprogramy.pl - Wyróżnienie felietonów

Added by manieKMP@userstyles, Created: Mar 01, 2013, Updated: Mar 02, 2013
No screenshot

Description:

Styl wprowadza wyróżnienie kategorii "Felieton", podawanej pod tytułami artykułów (dla zalogowanych).

Installs:
Applies to:
dobreprogramy.pl

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.