Giao diện CAB.VN - v1.2

Added by tranxuanthang@userstyles, Created: Aug 11, 2013, Updated: Sep 15, 2013
  • With the style applied
  • With the style applied (Generated screenshot)
  • Without the style applied (Generated screenshot)
Hình nền:
Màu nền 1
Màu nền 2
Màu chữ chung
Màu đổ bóng chữ

Description:

- Giao diện trong suốt
- CoD Ghosts background
- Tự nhiên như ở nhà: Thêm lựa chọn thay đổi giao diện (phía dưới)
Mong các Cá Bơ ủng hộ :D

More info
Phiên bản: v1.2
Change log:
v1.2: Fix sau khi CAB thay đổi bố cục làm mất trong suốt
v1.1: Thêm lựa chọn thay đổi hình nền, màu chữ, màu nền, đổ bóng,... Các cá có thể tự thay đổi giao diện cho mình mà không cần có kiến thức về CSS.

Được làm và test trên trình duyệt Chrome nên tương thích tốt nhất với Chrome.
Hỗ trợ: Chrome, Firefox, Opera (Next), Cờ Rôm (VN) chưa test hết.
Cần cài trình mở rộng Stylish trước mới sử dụng được.

Một vài chỗ như phần đăng bài mới khó quá không làm trong suốt được.
Bạn có thể thay hình nền mình muốn bằng cách vào phần Edit Style, thay url http://i.imgur.com/i0hOmfl.jpg thành link ảnh bạn muốn
Chống chỉ định với các cá bị cận (hoặc các cá sợ bị cận).


Nick Cab.Vn: ░░░ ♫♫♫ ©áƄƹɾ ♫♫♫ ♥Fȫrƹvƹɾ Alȫnƹ♥ ░░░
Email: boy9x98@gmail.com

You should to add comment and rate the style.

Discussions

+ Create discussion

Installs:
Applies to:
cab.vn, beta.cab.vn
License:
CC0 1.0 Universal.
tranxuanthang@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to Giao diện CAB.VN - v1.2, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.