Giao diện CAB.VN - v1.2 - Dragon Ball

Added by tranxuanthang@userstyles, Created: Aug 11, 2013, Updated: Sep 15, 2013
  • With the style applied
  • With the style applied (Generated screenshot)
  • Without the style applied (Generated screenshot)

Description:

- Giao diện trong suốt
- Red color
- Dragon Ball background

Mong các Cá Bơ ủng hộ :D

More info
Phiên bản: v1.2
v1.2: Fix sau khi CAB thay đổi bố cục làm mất trong suốt
v1.1: Cải thiện tý xíu (sửa đổ bóng chữ mềm hơn)

Được làm và test trên trình duyệt Chrome nên tương thích tốt nhất với Chrome.
Hỗ trợ: Chrome, Firefox, Opera (Next), Cờ Rôm (VN) chưa test hết.
Cần cài trình mở rộng Stylish trước mới sử dụng được.

Một vài chỗ như phần đăng bài mới khó quá không làm trong suốt được.
Bạn có thể thay hình nền mình muốn bằng cách vào phần Edit Style, thay url http://i.imgur.com/i0hOmfl.jpg thành link ảnh bạn muốn
Chống chỉ định với các cá bị cận (hoặc các cá sợ bị cận).


Nick Cab.Vn: ░░░ ♫♫♫ ©áƄƹɾ ♫♫♫ ♥Fȫrƹvƹɾ Alȫnƹ♥ ░░░
Email: boy9x98@gmail.com

You should to add comment and rate the style.

Discussions

+ Create discussion

Installs:
Applies to:
cab.vn, beta.cab.vn
License:
CC0 1.0 Universal.
tranxuanthang@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to Giao diện CAB.VN - v1.2 - Dragon Ball, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.