Giao diện CAB.VN - MOBILE - v1.0

Added by tranxuanthang@userstyles, Created: Aug 12, 2013, Updated: Aug 13, 2013

Description:

- Giao diện mặc định của cab
- Fix bố cục một cột, dành riêng cho thiết bị mobile, smartphone (chạy android)

Mong các Cá Bơ ủng hộ :D

More info
Phiên bản: v1.0
Change log: không

Phiên bản giao diện cab hỗ trợ Mobile, Smartphone giúp trải nghiệm lướt cab mọi lúc mọi nơi bằng điện thoại dễ dàng hơn. Giao diện chưa hoàn chỉnh hết, còn nhiều lỗi.

Chỉ hỗ trợ trình duyệt Firefox for Android - trình duyệt hiếm hoi trên di động hỗ trợ cài addons trong đó có Stylish:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox_beta

Nick Cab.Vn: ░░░ ♫♫♫ ©áƄƹɾ ♫♫♫ ♥Fȫrƹvƹɾ Alȫnƹ♥ ░░░
Email: boy9x98@gmail.com

You should to add comment and rate the style.

Discussions

+ Create discussion

Installs:
Applies to:
cab.vn, beta.cab.vn
License:
CC0 1.0 Universal.
tranxuanthang@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to Giao diện CAB.VN - MOBILE - v1.0, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.