BiblioNETka - do własnego ustawienia

Added by Paweł Wolniewicz@userstyles, Created: Sep 14, 2014, Updated: Sep 19, 2014
  • With the style applied
  • With the style applied (Generated screenshot)
  • Without the style applied (Generated screenshot)
Główny kolor
Drugi główny kolor
Tło strony
Tło bocznych ramek
Kolor ocenionych
Wyróżnienie ocenionych

Description:

Wariacja nowej skórki biblioNETkowej z możliwością własnego ustawienia kolorów

Installs:
Applies to:
www.biblionetka.pl
License:
CC0 1.0 Universal.
Paweł Wolniewicz@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to BiblioNETka - do własnego ustawienia, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.