Fuksja Pro

Added by Dawid Sznajder@userstyles, Created: Sep 17, 2014, Updated: Nov 13, 2014
  • With the style applied
  • With the style applied (Generated screenshot)
  • Without the style applied (Generated screenshot)
Kolor ocenionych książek

Description:

Najważniejsze zmiany:
- oznaczenie przeczytanych książek kolorem,
- zaznaczenie wiersza z oceną książki w rankingach i ocenach użytkownika,
- usunięte nachodzenie na siebie tekstu w podpisach pod komentarzami na stronie głównej i stronie użytkownika,
- lekkie przyciemnienie tła i zmiana kolorów kilku elementów.

Installs:
Applies to:
www.biblionetka.pl", "www.test.biblionetka.pl
License:
CC0 1.0 Universal.
Dawid Sznajder@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to Fuksja Pro, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.