Kolor przeczytanych i usunięcie ptaszka

Added by Dawid Sznajder@userstyles, Created: Sep 21, 2014, Updated: Sep 24, 2014
  • With the style applied
  • With the style applied (Generated screenshot)
  • Without the style applied (Generated screenshot)
Kolor przeczytanych
Kolor tła w środku
Podświetlenie wiersza
Pogrubienie tekstu

Description:

Skórka działa na wersji klasycznej i fuksjowej.

Zmienia kolor podświetlenia przeczytanych książek.
Usuwa "ptaszek" przy przeczytanych.
Dodaje podświetlenie aktualnego wiersza w rankingach i listach ocen (w nowej skórce).
Poprawia błąd z nachodzącym tekstem w podpisach komentarzy na stronie głównej i stronie użytkownika.
Możliwość zmiany koloru tła.

Installs:
Applies to:
www.biblionetka.pl
License:
CC0 1.0 Universal.
Dawid Sznajder@userstyles has waived all copyright and related or neighboring rights to Kolor przeczytanych i usunięcie ptaszka, to the extent allowed by law.

Related styles:

WARNING: This webware is not functioning properly. Please enable javascript in your browser and try again.